RU BĂNG – Cửu Long In Ấn 

In từ 1 đến 5 màu

In từ 1 mặt đến 2 mặt

Chất liệu: vải, vải giấy, satin …

Các sản phẩm: dây nơ gói quà, nhãn hướng dẫn sử dụng,
nhãn quần áo, nhãn túi xách, dây nơ trang trí,
quảng cáo thương hiệu logo …